Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

iamLOLA
2778 bab8 500
Reposted fromlosbananos losbananos viamyceline myceline
iamLOLA
Reposted fromoll oll viamyceline myceline

August 11 2017

iamLOLA
Uważam, że zdrowo jest być samemu przez większość czasu. Przebywanie w towarzystwie, nawet najlepszym, szybko staje się nużące i wyczerpujące. Uwielbiam być sam. Nigdy nie spotkałem przyjaciela, który byłby równie przyjazny jak samotność. Jesteśmy zwykle bardziej samotni, kiedy wychodzimy między ludzi, niż kiedy zostajemy w domu.
— Henry David Thoreau
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyceline myceline
iamLOLA
3269 4609
Reposted frombloodhail bloodhail viamyceline myceline
iamLOLA
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet.
— Wystan Hugh Auden
Reposted fromnormajeane normajeane viamyceline myceline
iamLOLA
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viamyceline myceline
iamLOLA
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viamyceline myceline
iamLOLA
3110 fc5d
Reposted fromkarahippie karahippie viamyceline myceline
iamLOLA
9924 7754
Reposted fromamatore amatore viamyceline myceline
iamLOLA
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
iamLOLA
6465 c200
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaPoranny Poranny
iamLOLA
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today via2708 2708
iamLOLA
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via2708 2708
iamLOLA
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
Reposted frompeper peper viaoversensitive oversensitive

August 04 2017

iamLOLA
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viaPoranny Poranny
iamLOLA
6027 5859 500
Reposted fromartlover artlover viaoversensitive oversensitive
iamLOLA
6370 d126
Reposted fromxalchemic xalchemic viapianistka pianistka
iamLOLA
9918 aa1a
Reposted frompesy pesy viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl