Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

iamLOLA
iamLOLA
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viamadamebutterfly madamebutterfly
iamLOLA
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viamadamebutterfly madamebutterfly
iamLOLA
8782 a738 500
iamLOLA
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
iamLOLA
8585 ef20 500
karpiński.
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

iamLOLA
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viamadamebutterfly madamebutterfly
iamLOLA
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viamadamebutterfly madamebutterfly
iamLOLA
5079 8d79 500
iamLOLA
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
— Bolesław Prus, Lalka
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs

September 12 2017

iamLOLA
4567 92b4 500
Reposted frommhsa mhsa viaoversensitive oversensitive

August 28 2017

iamLOLA
geniale Kamerafahrt
Reposted frommaximized maximized viaPoranny Poranny
iamLOLA
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via48hrs 48hrs
iamLOLA
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny via48hrs 48hrs
iamLOLA
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic via48hrs 48hrs
iamLOLA
3056 89c6 500
breathing heavily
Reposted fromMalikor Malikor viaidjet idjet
iamLOLA
5334 ccac 500
Reposted fromlubisztosuko lubisztosuko viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl